Розвиток


 

   Розвиток персоналу для Корпорації «ТСМ ГРУП» - це, перш за все, системно організований процес безперервного професійного навчання працівників для підготовки їх до виконання виробничих функцій, професійно-кваліфікаційного просування, формування резерву керівників тощо.

   Корпорація «ТСМ ГРУП» вкладає значні ресурси в розвиток персоналу. Завдяки постійному руху вперед, ми можемо розраховувати на:

  • забезпечення конкурентоспроможності на ринку шляхом оновлення та зростання обсягів виробництва товарів та послуг;
  • покращення соціально-психологічного клімату у структурних підрозділах Корпорації, підвищенню мотивації працівників до праці, їх вірності корпоративним цілям і стратегічним завданням;
  • підвищенню загального інтелектуального рівня особистості, розширенню її ерудиції та кола спілкування.

   Серед комплексу складових розвитку персоналу, пріоритетними для нас є:

  • професійне навчання: участь у тренінгах, конференціях, семінарах, проходження програм навчання, в тому числі за кордоном;
  • перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу;
  • самонавчання: користування он-лайн бібліотекою Компанії, в якій можна знайти матеріали тренінгів з актуальних економічних питань (див. Лідерство в організації: стратегічний підхід).

   Ми зацікавлені у розвитку кожного із членів нашої команди. Тому, організовуючи навчальні заходи, ми, окрім виробничих, обов'язково враховуємо індивідуальні цілі, що стоять перед співробітником, а також ті знання, які необхідно отримати працівникові для їх досягнення.


    

 

© TSM group. All rights reserved.